DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 1 BLOG 3

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 1

BLOG 3

 

Ek het jare gelede ’n aanhaling uit ’n boek van die bekende evangelis, pastor, opvoeder en skrywer, R.A. Torrey (28 Oktober 1856 – 26 Oktober 1928) neergeskryf, wat my steeds aan die hart gryp: “Ek sidder vir diegene wat die Evangelie in sy eenvoud, in sy suiwerheid en in sy volheid verkondig, maar dit verkondig in oorredende woorde van menslike wysheid en nie in die betoning van Gees en krag nie, 1 Kor. 2:4. O, ‘n mens kan die gesondste en regsinnigste waarheid verkondig en sy gehoor tot in die hel preek. Die ergste vorm van dood op aarde is dooie regsinnigheid! Dit is nie genoeg dat ons die evangelie verkondig nie, nie genoeg dat ons dit in sy eenvoud, sy suiwerheid, sy volheid verkondig nie, maar ons moet dit verkondig in die krag van die Heilige Gees. En ons kan dit alleen doen vir sovér ons met die Heilige Gees gedoop is en vir sovér ons beslis keer op keer met Sy heerlike krag vervul is vir elke nuwe geval van Christelike diens.

 

Daar was darem maar iets buitengewoon aan die ou geloofsreuse se toewyding, nie waar nie? Dit laat my sommer terugdink aan die Ou Testamentiese geloofsreus, Dawid. Dié geliefde aanbidder, vurige krygsman, sterk leier en magtige koning het ook ‘n paar geestelike geheime verstaan, wat my steeds inspireer.

Toe die jong Dawid teen Goliat optrek het, was God met die totale destydse leër van Israel in ʼn verbondsverhouding. Tog het net Dawid met vertroue vanuit daardie verhouding opgetree. Toe hy in 1 Samuel 17:45, 47 uitgeroep het: “Jy kom na my toe met ʼn swaard en ʼn spies en ʼn kromswaard, maar ek kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die magte van Israel wat jy beledig het… Die hele wêreld sal weet dat Israel ʼn God het. Almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Die oorlog is die Here sʼn en Hy sal julle in ons mag oorgee,” het hy vanuit God se krag opgetree en nie op sy eie vermoëns staatgemaak nie.

ʼn Lewe in en deur die krag van die Heilige Gees is vir almal wat Jesus ken, bedoel – ook vir jou en my. Ons moet net leer om op God se onbeperkte krag te vertrou! Hy kan baie meer doen as wat ons kan dink of bid!

Elza

Share