DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 2 BLOG 5

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 2

BLOG 5

 

Wanneer is aanbidding suiwer?

Baie mense het al oor hierdie onderwerp gedink, geskryf en gepraat. Van die aangrypendste aanbidding wat ek meegemaak het, het gespruit uit opregte harte. Die stemme was nie suiwer nie, maar die aanbidding was.

Partymaal sing iemand ʼn lied uit gebrokenheid, waarin die egtheid van woord en melodie oortuig van die suiwerheid daarvan. Luister na die bygaande lied deur Ceyline Dion. Sy het haar man, haar pa én haar broer verloor aan kanker. By die Stand Up 2 Cancer Konferensie het sy die volgende lied gesing:

RECOVERING

I am recovering

The faith of a child

By a part of my heart

I was reckless and wild

I am recovering

The hope that I lost

The part of my soul

That paid the cost

 

Little by little, day by day

One step at a time

Shake off the devil, oh

Take back my peace of mind

 

I am recovering

Anxiety addict

A broken perfectionist

Somewhat erratic

I am recovering

A constant regretter

Hold it against her

At least till forever

 

Little by little, day by day

One step at a time

Shake off the devil, oh

Take back my peace of mind

 

Hold me

As I fall apart, baby

Hold me

Here in the dark

Cause the old me

Run just as far as I could from my heart

Well, I’m going back to the start

 

Little by little, day by day

One step at a time

Shake off the devil, oh

Take back my peace of mind

Tell him I love him, yeah

Take back my peace of mind

 

Jy kan regtig maar vals sing; jy kan jou eie woorde sing; jy kan uit ʼn stukkende hart sing, maar as jy bedoel wat jy sing én jy sing vir die Here, aanbid jy.

Aanbid Hom wanneer jy bly is; wanneer jy moeg is; wanneer jy bang is; wanneer Hy vér voel én wanneer jy Sy Teenwoordigheid tasbaar naby ervaar. Aanbid Hom heeldag en aldag. Jy sal sien wat aanbidding vir jóú doen!

Elza

Share