Home » HEILIGE GEES » DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 5

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 5

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 5

Lees jy daagliks jou Dagstukkie in Heilige Gees werk in en deur ons? Doen jy die praktiese gedeeltes? Of voeg jy dit maar net by jou groot arsenaal geestelike kennis?

 

Christene in Suidelike Afrika het nie soseer ʼn gebrek aan kennis nie – ons weet wat ons behoort te doen. Gebrek aan geestelike dissipline veroorsaak egter dat ons nie groei nie. Gelowiges in geslote lande, waar hulle vervolg word vir hul geloof, getuig van die teenoorgestelde: lering is nie so geredelik beskikbaar nie, maar hulle is bereid om te doen wat God ookal van hul vra.

 

Mens beroof nie slegs jouself van geestelike outoriteit wanneer jy nie word wat God en Sy Woord oor jou sê nie; jy ontneem jouself van die vreugde wat Kindskap jou bied. ʼn Vriend in ʼn tehuis vir bejaardes, in talle opsigte oënskynlik sonder so baie dinge wat hy as jonger man geniet het, spreek daagliks tot diep in my gees-mens met sy boodskappies. Hy lééf vanuit ʼn 3mx3m kamer met soveel oorgawe, dat hy my telkens inspireer om die oorvloed te geniet wat ek daagliks uit God se Hand ontvang!

 

Ek deel graag met jou die gedig wat hy vanoggend geskryf het en vertrou jy sal van vandag af in God se oorvloed opereer en al jou vooropgestelde idees en vooorveronderstellings wat remmend daarop inwerk, laat gaan!

 

Yahwe

U beskerm my aan alle kante

U trek ‘n laer rondom my

U oorbrug my gragte

U hys u vlag oor my

U kleim my as U s’n

U plant u baken in my tuin

U span u banier oor my nokke

U neem my geheel en al in besit

U verf my kosyne

U salf my van hoek tot kant

U besprenkel my mure

U sing in my gange

U dans op my vloere

U verlig elke vertrek

U reinig my vensters

U verbreed my uitsig

U verdiep my fondasie

U pantser my beton

U ontsmet my wegsteek plekke

U kuier in my kombuis

U deel ‘n feesmaal met my

U is tuis in my voorhuis

U dekoreer my met u liefde

U wiegelied weerklink in my kamer

U is stil-tevrede met my

U bewoon my van nou af tot in ewigheid.

 

Geniet vandag! Geniet jou Here! Vier die lewe! Bemin vurig! Leef voluit! Werk met oorgawe!

Elza

 

Share