Home » HEILIGE GEES » DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 2

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 2

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 2

 

Sonder die Bybel sou ons arm gewees het aan kennis en onderskeiding. Deur Sy Woord leer en lei God ons terug na Sy oorspronklike plan met Sy skepping en Sy skepsel, wat met die sondeval in ʼn sekere sin ontspoor geraak het. God het Homself nooit aan die mens onttrek nie, inteendeel Hy het Homself onlosmaaklik aan Sy skepping betoon deur die wyse waarop Hy die mens met Sy liefde en selfs Sy eie lewe wou teruglei na Sy oorspronklike plan – ʼn lewe van heerskappy in Sy teenwoordigheid.

Dwarsdeur die geskiedenis het God van mense gebruik gemaak om die gevalle skepping te transformeer. God kon sekerlik by wyse van ‘n enkele woord of opdrag aan Sy gewillige dienaars, die engele, hierdie transformasieproses vinnig en maklik afgehandel het. Maar in Sy groot liefde het Hy besluit om van gewone mense gebruik te maak.

Reeds vóór die sondeval het God al gekies om Sy wêreld oor te gee in die hande van die mens en die mens te vertrou om namens Hom oor die skepping te regeer, Genesis 1:27: God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.

 

Met die sondeval het die mens ongelukkig die heerskappy oor die aarde oorgegee in die hande van die Satan. Daarom dat die Satan vir Jesus kon sê: Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort as U maar net voor my buig en my aanbid, Lukas 4 : 6b. Jesus het ook drie maal in Johannes verwys na die Satan as die heerser van hierdie wêreld, Johannes 12:31; 14:30; 16:11.

 

Jesus het egter daarna die bose ontmagtig deur die Satan op eie terrein te kom verslaan. In Christus is elke terrein waar die bose geseëvier het, teruggewen. Daarom kon Jesus toe Hy die aarde vir die hemel verlaat het, ook Sy dissipels met gesag toegerus om Sy werk voort te sit. Dis óns taak om die leuen wat nog steeds op aarde vertel word, nl. dat die bose regeer, te weerlê en God op elke lewensterrein te proklameer as Here en Hoof!

God regeer – ons moet Hom net toelaat om beheer te neem van ons lewens, ons gemeentes, ons besighede, ons dorpe, stede en ons land. God wil ons seën – ons moet net aan Hom oorgegee lewe, sodat ons betrokke kan wees by dít waarmee Hy besig is.

 

Share