Home » HEILIGE GEES » DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 3

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 3

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 3

 

Die Bybel wil ons inlei in ʼn dieper wandel met God en ons opgewonde maak oor die lewe saam met Hom. So kom ons agter dat die 66 Boeke van die Bybel ons ook uitnooi om deel te word van ʼn groot geloofskare wat kies vir ʼn lewe, waarin:

  • God en Sy mens – in voorspoed en teëspoed – besig is om dinge sáám te doen!
  • God manne en vroue opwek om vir Hom te lewe.
  • God steeds deur ʼn volk en nasie wil werk.
  • God vandag nog deur Sy profete praat.
  • God regters oprig deur wie Hy geregtigheid kan laat seëvier.
  • God soms ‘n mens se hande gebruik om te genees.
  • God ‘n mens se stem gebruik om te praat en mense se voete om te gaan.

 

Ons weet nie waarom ons God só werk nie, maar Hy doen! Hy kies dat óns moet bid dat …

  • Sy koninkryk sal kom
  • Sy wil sal geskied, Matteus 6:10

 

Hy verwag sekerlik nie van ons om ons tyd te mors deur iets te vra wat in elk geval gaan gebeur nie! So beveel Hy ons ook om te vra vir arbeiders vir die oes, Matteus 9:38.

 

Sou Hy ons beveel om iets te bid as dit nie was dat Hy gekies het om die uitvoering van Sy plan te koppel aan ons gebede nie? Paulus sê: Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle, 2 Tessalonisens 3:1.

 

God wil graag hê dat Sy wil ook ons wil moet word en dat ons daarvoor moet vra! Die Bybel help jou om God se wil te leer ken.

 

Share