Home » HEILIGE GEES » DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 4

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 4

DIE SWAARD VAN DIE GEES

 

WEEK 4

 

BLOG 4

 

Ons lees in die Ou Testament van die een geloofsheld na die ander: Henog, Abraham, Isak, Jakob, Noag, Elia, Elisa, Dawid, Daniël en vele meer.

Die Nuwe Testamentiese tyd het ook sy eie geloofshelde opgelewer. Ons lees van mense soos Paulus, Johannes wat Patmos toe verban is, omdat hy vreesloos getuig het en Nero, die Romeinse Keiser van destyds, bedreig het. Petrus wat volgens oorlewering onderstebo gekruisig is en nog baie ander.

In ons tyd is daar ook geloofshelde. Mense wat uitgevind het dat dit algenoegsaam is om God te ken en Sy wil te doen. Dink maar aan manne soos Hudson Taylor, George Müller en nog dosyne ander. Waarom kon God hierdie mense op buitengewone wyse in Sy diens gebruik?

 

  • Was dit miskien omdat hulle nie hulself blindgestaar het teen hul eie vermoëns en omstandighede nie, maar ten spyte van teenstand op God vertrou het? Was hulle dalk in staat om die waarhede van die Bybel vir hulself toe te eien, omdat hulle geglo het dat God se Woord nie leeg na Hom sal terugkeer nie?
Ons kan onsself beroof as gevolg van die bril waardeur ons na die Bybel kyk. Hierdie bril se lense word geslyp deur ons vooropgestelde idees, voorveronderstellings, vrese, opvoeding en agtergrond. ‘n Mens se lewe is mos maar die resultaat van ‘n konglomeraat van gebeure. Jou kinderdae, skoolloopbaan, opleidingsgeleenthede en werk speel ‘n belangrike rol in jou uitkyk op die lewe. Die wyse warop jy geleer is om situasies te ontleed en hanteer, maak ook dat jy op ‘n bepaalde wyse na die lewe kyk. Jou oortuigings aangaande God, moraliteit, mense, politiek, ens. het alles saam ‘n bepalende invloed op wie jy is. Baie maal maak hierdie bril waardeur ek en jy kyk, ons blind vir God se geopenbaarde wil.
God is egter nie gebonde aan aardse persepsies en vrese nie. Daarom is die opdragte in Sy Woord soms té groot vir ons begrip en gee ons nie eens oorweging aan die uitvoering daarvan nie. Om by God se wil vir ons lewens uit te kom, moet ons dus allereers al dié dinge wat ons verhinder om soos God te begin dink, eerlik erken en bely – ons moet die bril afhaal, waarmee ons die Bybel lees en Heilige Gees uitnooi om ons te wys wat ons moet raaksien en Hóm vra om ons sensitief te maak vir wat ons moet hoor.

 

Share