Home » HEILIGE GEES » DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 5

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 5

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 5

Wie regeer jou lewe? Wie is in beheer van jou denke? Wie bepaal hoe jy optree? Wie kies wat jy volgende gaan doen? Of miskien moet ons net eerlik met onsself wees en onsself afvra: Is ons in God se diens of tree ons op soos mense wat onbewustelik dink dat God in óns diens is? Ons gebedslewe weerspieël nogal ons prioriteite in hierdie verband. Bid ons slegs vir wat óns wil hê of bid ons vir God se wil?

In Matteus 13:44-46 het Jesus ʼn gelykenis vertel, waardeur ons uitgedaag word om onsself af te vra of God se Koninkryk werklik vir ons prioriteit is? Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel.

Dis so maklik om te sê dat ons die Here bo alles liefhet, maar dis so moeilik om God bo alles te stel. Dis so maklik om ons eie koninkryke te bou en met oorgawe en toewyding te bid dat God ons moet seën. Dis egter baie moeilik om God en Sy Koninkryk bo alles te stel!

God staan egter nie in ‘n verskonende posisie teenoor ons nie. Hy het nie nodig om ons te smeek om Hom op Sy voorwaardes te dien nie. Die eis van dissipelskap is eenvoudig én radikaal: Volg in Jesus se voetspore ongeag die prys: Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry, Matteus 16:24-25.

Share