Dissipelskap: Week 9, Dag 5. Betekenis deur jou funksie in die liggaam.

Ons leer in Efesiërs 4 dat elkeen van ons ʼn funksie het in die liggaam van Christus. Dit is om hierdie rol en funksie te vervul wat jy in die lewe ingekom het. Weet jy al wat hierdie rol en funksie is?

Indien nie, sal ek nie verbaas wees as jy baie dikwels voel dat jou lewe nie veel betekenis het nie. Ek sal ook nie verbaas wees as jy baie hard probeer mense te beïndruk en om betekenis te probeer verkry deur dit wat jy doen of sê nie.

Indien jy dit wel ontdek het, sal ek ook nie verbaas wees as jy rustig daaroor is dat God besig is om jou lewe vol en ryk van betekenis te maak nie; nie omdat jy so besonderse mense is nie, maar eintlik ten spyte van wie jy is! Dit gaan in die lewe nie werklik daaroor of jy baie besonderse dinge regkry of op besondere maniere presteer nie. Dit gaan daaroor dat jy ʼn volgeling van ʼn BESONDERSE God is! As jy Hom werklik leer ken en navolg, Hom werklik leer dophou en gehoorsaam, SAL mense naby jou dit begin raaksien en ook verwonderd raak oor Hom (nie oor jou nie). Dit sal hulle heel waarskynlik nuuskierig maak oor Hom. Moet dus nie verbaas wees as mense jou dan begin uitvra oor Hom, of oor “ jou geheim”  nie. Dit is iets wat dikwels gebeur met mense wat hulle funksie in die liggaam vervul en daarom deur God gebruik word om sy liggaam in liefde op te bou.

Nogmaals dankie as jy met ons saamgereis het die afgelope nege weke. Ek bid dat dit jou sal inspireer en nuuskierig sal maak om Hom beter te leer ken, om Hom meer oplettend te begin navolg, want dit is hoekom jy hier op aarde is: om met Hom versadig te word en om Hom te leer geniet!

Indien jy belang stel in meer volledige materiaal oor navolging of dissipelskap, kontak my gerus by: dissipel@gmail.com.

Share

Dissipelskap: Week 9, Dag 3. Betekenis as God se verteenwoordiger.

In Psalm 115:8 lees ons dat mense net soos die gode word wat hulle aanbid. Daar is so baie waarheid in die stelling, vandag nog. Mense word soos “die god wat hulle aanbid”. As die god wat jy aanbid dus hard en veroordelend is, sal jy ook so wees; as die god wat jy aanbid gevoelloos en koud staan teenoor mense in nood, sal jy dit ook doen; as die god wat jy aanbid almal wat anders is as wat hy hulle graag wil hê verdoem tot die hel, sal jy dit ook doen. Jy verteenwoordig die God wat jy aanbid.

As die God wat jy aanbid dan vir jou lewend word in die Persoon van Jesus Christus, wat nie-veroordelend, aanvaardend, sag, vol meegevoel en medelye, vriendelik en geduldig is met alle mense, veral met randfigure, dan sal jy ook so word. Onthou, Jesus is die mees volmaakte uitdrukking en bekendmaking van God wat ons het. As dit wat in die Ou Testament van God gesê word, anders is as wat Jesus is, dan is Jesus vir ons die korreksie op daardie “verdraaide beeld” wat mens toe van God gehad het. Namate Jesus dus, met al sy eienskappe, genade en goedheid, jou lewe oorneem; namate Hy in en deur jou begin leef (nie namate jy Hom probeer na-aap nie), sal jou lewe betekenis kry as ʼn ware verteenwoordiger van God.

Share

Dissipelskap: Week 9, Dag 2. Betekenis deur jou storie.

Het jy al agtergekom dat jou eie storie betekenis kry namate jy vir God beter leer ken? Dit kry nie betekenis deur te presteer of deur besondere “mylpale” te bereik nie, maar deur God op ʼn besondere manier te leer ken. Ongelukkig is daar baie mense wat dink dat hulle wel vir God ken en tevrede is met die mate van kennis van Hom wat hulle reeds het. Hulle soek dan betekenis vir hulle lewens deur self iets besonders te wees of deur te presteer.

Die wat egter agtergekom het dat die grootste opwinding en uitdaging in die lewe daarin bestaan om vir God te leer  ken; van dag tot dag beter te leer ken; sy grootheid te leer raaksien en sy wysheid al meer en meer te ontdek. Dat dit daaroor gaan dat mens sal leer om toe te laat dat God jou altyd weer verras met sy kreatiwiteit, altyd weer opnuut versadig met sy liefde en goedheid, altyd weer nuwe aspekte van sy God-wees met jou deel. Hierdie mense ontdek dat die ware betekenis van die lewe daarin opgesluit lê dat “selfs ook ek, wie ek ook  al mag wees”, die voorreg het om die lewende God te leer ken. Dit lei tot ʼn lewe van verwondering en afwagting! ʼn Lewe wat nooit weer vervelig kan wees nie, want God kan nooit vervelig wees nie! As Hy dus deel van jou storie word, kan jou storie ook nooit vervelig wees nie.

Share

Dissipelskap: Week 9, Dag 1. Navolging van Jesus gee betekenis aan jou lewe.

Almal van ons wil tog so graag mense van betekenis wees; mense van “wie daar geweet word”; mense wat saak maak of wat iewers ʼn verskil maak. Die ironie is dat dit juis die doel is waarvoor ons geskep is, maar dat ons dit probeer doen op ʼn ander manier as wat God bedoel het. So lank as wat ons dan so hard probeer om dit op ons “eie manier” reg te kry, deur ons eie name te probeer groot maak, ons eie koninkryke te bou en ons eie wil te doen, sal dit nooit gebeur nie! Ons sal altyd maar voel dat ons dit “net nie maak nie” of dat ons net nooit goed genoeg is nie. Of ons sal bly wonder of ons prestasies nou al “genoeg” is.

Die manier waarop God aan jou lewe betekenis wil gee, is deur jou in sy koninkryk te gebruik op ʼn manier wat sy Naam grootmaak, terwyl jy sy wil doen. Die aandag is dan nie op jou nie. Dit gaan dan nie oor jou naam nie en dit maak nie regtig saak wat mense dan van jou dink nie. Wanneer jy in gehoorsaamheid aan God leef, luisterend, met jou aandag gerig wat op sy hart is en wat vir Hom belangrik is, dan word jy iemand wat ʼn betekenisvolle verskil maak in die lewens van mense wat soekend is na ware geluk, mense wat dors na lewende water. Want jy sien, dit is dan wat die strome van lewende water ook deur jou lewe begin vloei. Dit is dan wat jy nie meer jou dors by stukkende klei bakke wat lek probeer les nie, maar elke dag diep drink uit die enigste ware Bron van lewende water. Dit gee betekenis aan jou lewe.

Share

Dissipelskap: Week 8, Dag 5. Hou op om self te probeer.

Jesus nooi ook sy volgeling uit om “in Hom” te bly soos wat die wingerdlote in die wingerdstok bly. Die gevolg is vrug dra!  Hierdie vrug dra vra geen inspanning, opleiding of verdere toerusting nie, net “bly in My”.  Om te sê dat iemand wat “in Hom bly” eers opgelei moet word, of ʼn paar kursusse moet doen voordat hulle sal weet hoe om te getuig, is blote onkunde. Dit is so goed as om te sê dat iemand wat as jongmens vir die eerste keer verlief raak eers opgelei moet word of ʼn kursus moet doen om te weet hoe om vir ander te vertel daarvan!

Nee, so iemand kan jy gewoonlik op ʼn afstand uitken! Hulle straal behoorlik. Hulle kan nie ophou om die ander persoon se deugde te besing nie! Hulle wil graag praat oor wat hulle ervaar in hierdie verhouding en oor wat dit aan hulle doen. Dit is moontlik die beste vergelyking van wat dit “aan mens doen” as jy leer om werklik “in Hom” te bly. Jy word aangeraak, verander, vernuwe op ʼn manier wat maak dat dit oorloop, dat ander dit kan sien en hoor aan hoe jy praat en optree.

As jy egter getuienis sien as ʼn “opdrag” wat jy self moet probeer uitvoer, sonder dat jy werklik geleer het om “in Hom te bly”, kry ek jou jammer. Jy sal maar bly voel dat jy dit nie “goed regkry” nie; of bly skuldig voel omdat jy “nog te min getuig”.  Soooo onnodig as jy leer om “in Hom” te bly.

Share

Dissipelskap: Week 8, Dag 4. Bly in die Lig.

Jesus het sy volgelinge uitgenooi om Hom op so ʼn manier te volg, dat hulle in sy lig kan wandel, beweeg, doen en wees. Wat beteken dit om “in die lig” te bly? Ek verstaan dit as ʼn uitnodiging om naby Jesus te bly; om aan Hom aandag te gee; om met Hom gemeenskap te beoefen. Nie net sommer so bolangs nie, maar deur tyd te maak om by Hom te gaan sit, in sy lig te gaan sit. Om tyd te maak sodat Hy my kan aanraak, my kan voed, my kan versorg, my verstand kan verlig. Klink dit vreeslik selfgerig? Nee, dit is nie werklik nie, want dit is waarvoor ek geskep is, om so te leef. Enige ander manier van leef, kan lei tot dom besluite, tot dwase optrede, tot verdraaide perspektiewe.

Dit kom ook daarop neer dat ek moet ek al meer moet besef en verstaan dat “stiltetyd” nie een of ander Christelike “plig” is wat ek MOET nakom nie. Ek doen nie vir God ʼn guns as ek dit doen nie. Dit is eerder ʼn GROOT VOORREG en geleentheid wat Christus vir my bied om in sy lig te kan lewe. Dit is Hy wat vir my ʼn guns doen om deel te kan verkry in sy volheid en oorvloed van insig, kennis, liefde, goedheid en sorg.

Share

Dissipelskap: Week 8, Dag 3. Ons kan onsself nie verander nie.

Watter bevrydende waarheid? Niemand kan hulleself verbeter of verander nie! Dit is iets wat met ons gebeur wanneer ons leer om in gemeenskap met God te leef! Want dit is net so waar dat niemand met die lewende God gemeenskap kan hê, egte, intieme, diep gemeenskap, sonder om daardeur verander te word nie.

Om hierdie tipe gemeenskap te beleef, moet jy nie te veel ingestel wees op “doen” of resultate nie. Jy moet leer om sommer maar net by God te gaan sit met hoe jy voel, met wie jy is, met jou emosies, vrese en bekommernisse. Kom net na Hom toe en wees by Hom. Vertoef, wag! Totdat jy ervaar dat sy arms om jou toevou, jou vashou en jou bemoedig. Gee jouself net oor aan Hom, in die geloof dat Hy teenwoordig is, dat Hy jou liefhet en sy liefde met jou WIL deel. Huil as dit moet, lag as dit moet, kla as dit moet, baklei as dit moet, maar WEES by Hom totdat jy Hom ervaar!

Share

Dissipelskap: Week 8, Dag 2. Die “stryd” hou nie op nie!

Wie bepaal werklik jou gedrag? Is dit die Gees van God of is dit nog altyd jou vlees of ego. Jou gevoel oor jouself en jou “ideale self”.  Jy sien, so lank as wat jy jou beeld na buite probeer beskerm, solank jy jouself verdedig en jou eie naam probeer red. So lank as wat jy “goed” probeer lyk deur jou optrede, jou gedrag, jou woorde en jou manier van reageer, staan jou gedrag nog volledig onder beheer van die “vlees” of die ego. Die “ego” het so baie wat verdedig moet word, wat ten alle koste “goed moet lyk” in die oë van ander.

Dit is eers wanneer jy werklik sterf aan hierdie “vals self”, die mens wat jy self graag in die oë van ander wil of probeer wees, dat die Gees kan oorneem. Dan hoef jou vlees of ego nie meer te stry teen die Gees nie. Dan kan jy met groot vrymoedigheid leer om oor te gee aan die gesag en leiding van die Gees. Dit sal dikwels vra dat jy maar weer moet sterf aan die aandrang van die vlees of die ego, wat altyd maar weer probeer om die “self” goed te laat lyk. Die Gees dring Homself nie aan ons op nie. Hy neem egter oor wanneer ons oorgee, dan ontvang ons die “krag om getuies te wees” (Hand. 1:8). Nie van onsself nie, maar van die onverstaanbare en onverklaarbare groot genade van God. Dan kan ons leer om te rus in die wete dat ek niks van die ego of die vlees hoef te probeer verdedig of te probeer verduidelik nie. Wat ʼn vryheid!

Share

Dissipelskap: Week 8, Dag 1. Is alles regtig nuut?

Wat beteken dit as Paulus in 2 Kor 5:17 sê dat die ou dinge verbygegaan het en dat alles nuut geword het? Almal wat eerlik is, sal gou besef dat daar nog maar baie van die “ou dinge” in ons reaksies, gedagtes, gedragspatrone en optrede oorbly. Dinge waarmee ons sukkel en net nie regkry om van ontslae te raak nie.

Dit is egter nie die “ou dinge” wat hier ter sprake is nie. Die “ou dinge” of ou manier van lewe, was juis ʼn lewe wat gedink het dat jy ʼn sekere status van regverdigheid kan bereik deur hard te probeer, deur daarvoor te werk. Dis eers wanneer jy tot die insig gekom het dat jy dit nooit gaan “regkry” nie; dat jy nooit God se “standaard” self kan bereik nie, dat jy kan oorgee en ophou probeer. Dan word jy deur God se genade en goedheid gered en verander. Dan kan jy met die “ou dinge” van self te probeer om “goed genoeg” te wees, ophou. Dan kan jy leer om van dag tot dag vanuit die genade te leef, dit te ontvang en te vier. Dan kan jy elke dag weer voor begin, nuut begin, gereinig en skoon suiwer en alleen uit genade. Dit is voorwaar dan ALLES NUUT! ʼn Totaal nuwe manier van lewe.

Share
1 2 3 5