Week 9 dag 5 gewoontes

Om ons te help om met ‘n bewustheid van God te leef kan ons ook gebruik maak van die aanleer van gewoontes. ‘n Geloofsgewoontes gaan nie net oor die oordra van kennis en inligting nie maar dit gaan oor hoe leef ek voor die aangesig van die Here. ‘n Geloofsgewoonte word ‘n leefwyse. Dit help […]

Share

Week 9 dag 4 voorbeeld van metafoor

Kom ons gebruik sout as metafoor Die gebruik van sout het deur die eeue nie veel verander nie maar in die Bybelse tyd is die waarde van sout hoër geag as vandag. Sout is o.a. gebruik om kos te preserveer dat dit nie sleg word nie. Sout het ‘n verskeidenheid van betekenisse gehad en is […]

Share

Week 9 Dag 3 Prente en beelde

If a picture is worth 1000 words, then a metaphor is worth 1000 pictures. Stories en metafore kan tot groot wins gebruik word want almal assosieer maklik met ‘n storie of metafoor. Die twee kan afsonderlik gebruik word of mens sou in die storie ook gebruik kan maak van ‘n metafoor. Wat is ‘n metafoor? […]

Share

Week 9 Dag 2 Nuwe taal

Nuwe taal Hierdie nuwe doek vra ‘n nuwe taal. Ons sal aan gedagtes en drome nuwe woorde en begrippe moet gee. Ons sal nuut moet dink oor hoe ons artikuleer. Bv: Wanneer jy op die ou doek praat van familie dink jy onmiddelik aan pa en ma en twee kinders. Pa werk van 08:00 – […]

Share

Week 8 Dag 5 Missionaal

‘n Kerk wat organies is, is ‘n kerk wat iets begin verstaan van ‘n missionale kerk. Dit is kerk wat wegbeweeg daarvan om ‘n klub te wees en om van mense morele wesens te maak. Die kerk is nie daar om op ‘n sosiale vlak ‘n lekker klub te skep waar mense met dieselfde waardes […]

Share

Week 8 Dag 4 leierskap

In die kerk moet leierskap anders verstaan word. Leiers kan die volgende in gedagte hou. Leierskap moet nie mag om hulself sentreer nie. Leierskap beteken nie ek is inbeheer en dat ek die magtigste onder ons is nie. Leierskap is juis dat ek die gestalte van ‘n slaaf sal aanneem en diensbaar sal wees vir […]

Share

Week 8 dag 3 Skep

Die organisasie moet altyd aan die organisme ruimte gee om te kan skep. God skep en herskep. Hy is altyd besig om mense te help om te verander of te herskep. Die herskepping van God is natuurlik ook met die oog op die eindtyd of die eskatologie. In die skepping of herskepping is die vraag […]

Share

Week 8 Dag 2 Globalisering

Een van die uitdagings vandag is dat jy nie meer die wêreld sien as ‘n duidelik gedefinieerde self werkende eenhede nie, maar dat jy die wêreld sien as ‘n samevoeging van kultuurgroepe dwarsoor die wêreld. Jy sien die wêreld nie meer as ver en afgesondere plekke nie maar as ‘n groot netwerk waar ons ‘n […]

Share