Toekomsvenster-Week 8-Dag 2-Goddelike taal

Goddelike taal 1 Korintiërs 13:2: “Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.” ‘n Mens kan baie besondere geestesgawes beoefen en hoogheilige kennis en […]

Share