Week 2 – Dag 3/Day 3: Eenheid is nie eendersheid nie/Unity does not mean to be similar

C E B Cranfield het gesê… Hierdie eenheid sal slegs bereik word wanneer Christene nederig in en genoeg durf het om die eenheid wat reeds in Christus tussen hulle bestaan aan te gryp en dit belangriker sal ag as hulle eie selfbelangrikheid. Fil 2:2 maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een […]

Share

Week 2 – Dag 2/Day 2: Die kerk is oral/The church is everywhere

Hendrik Kraemer (1888-1965) het gesê… Die belangrike idee dat Christene ’n “uitverkore volk” is wat nooit identies kan of sal wees met ’n volk in ’n biologiese, nasionale sin van die woord nie, word grootliks misgekyk.  Dit kan slegs ingesien word wanneer ons ’n nuwe begrip van die Bybelse waarheid kry, naamlik dat die kerk […]

Share