Week 5 Dag 5 Leeg of skoonmaak

Inkarnasie help ons om te verstaan dat daar is geen ander God wat sy godheid ‘prysgee’ om onder mense te kom woon nie. Ons het reeds verwys na God se ontlediging. Deur dit te doen het Hy naby aan ons gekom. Hy het met sy sterwe die voorhangsel van die Tempel laat skeur (Matt27:51). Mense […]

Share

Week 5 Dag 4 Eenheid in Christus

Inkarnasie het plaasgevind omdat God die wêreld liefhet. Dit moet gelowiges oor en oor vir mekaar sê. Daar is nie ongelowiges en gelowiges, ‘n ons en hulle nie. Daar is mense wat leef in die wêreld wat God liefhet, wat Christus se bevrydende krag aanvaar het en dan is daar mense wat dit verwerp het. […]

Share

Week 3 Dag 5 Nie nuwe ‘gimmick’

Missio dei vra dat ons mense sal wees, gestuurdes wat as volgelinge van God in en deur ons geloofsgemeenskappe ( kerk) gestuur word om mense in hulle bepaalde bly en werk omstandighede te vertel van God. ‘n Gestuurde is dus nie iemand wat spesiaal geroep en gestuur word nie maar dit is ‘gewone’ christen gelowiges […]

Share

Week dag 4 Saam met Sy kerk

Waar sien mense God? Die kerk is die plek waarheen ek mense vat wat God in die wêreld wil sien. Die kerk is een van die openbare vensters van God se koninkryk en mense in die wêreld kyk na die kerk om God te sien. Hulle kyk deur die vensters na binne om te sien […]

Share

Week 3 – Dag 3/Day 3: Diens sodat mense kan glo/Serving in order to bring people to faith

James Denney (1856-1917) het gesê… Die liefde wat na ons toe kom deur die dood van Jesus, wat sonde in sy volle werklikheid dra en ons tog dwarsdeur dit en ten spyte daarvan liefhet, is die enigste liefde wat terselfdertyd vergewe en die mens herskep (Uit: The Atonement and the Modern Mind – 1903)   […]

Share